ARBEIDSRECHTBANK

Arbeidsrechtbanken en advocaten in België, Belgisch recht,
Arbeidshoven en advocatenkantoren

 HOME

 

LINKSARBEIDSRECHTBANKEN

Antwerpen
Arlon
Brugge
Brussel
Charleroi
Dendermonde
Dinant
Eupen
Gent
Hasselt
Huy
Ieper
Kortrijk
Leuven
Liege
Marche en famenne
Mechelen
Mons
Namur
Neufchateau
Nivelles
Oudenaarde
Tongeren
Tournai
Turnhout
Verviers
Veurne

 


Welkom op Arbeidsrechtbank.be

Aan de linkerzijde staan doorverwijzingen naar de verschillende arbeidsrechtbanken in België.
Aan de rechterzijde staan de arbeidshoven en diverse
advocatenkantoren (per provincie) in België.
 

Indien u in aanraking komt met justitie dan is het altijd handig te weten waar u een advokaat kunt vinden.
Ook kunt u op veel manieren eenvoudig schade oplopen.

Bij een verkeersongeluk kunt u een whiplash oplopen, een ongeval op het werk, een medische fout van een ziekenhuis of dokter, een product dat een gebrek vertoont of niet goed blijkt te werken, een sportongeval en nog
 meer ongevallen met letselschade.

Van ongelukken kunt u lichamelijk of geestelijk letsel overhouden.
Bij ongelukken waarbij schadevergoeding, smartengeld of een andere vergoeding aan de orde is kunt u te maken krijgen  met een (no cure no pay) letselschade advocaat om letselschade te claimen.

Een advocaten lijst met Belgische advocatenkantoren vind u aan de rechterzijde van de pagina.

 

In elk van de Belgische gerechtelijke arrondissementen is er naast een algemene rechtbank van eerste aanleg en een rechtbank van koophandel ook een arbeidsrechtbank (ARB). De arbeidsrechtbank behandelt volgende zaken / procedure in eerste aanleg:

•Geschillen tussen werkgevers en werknemers (bijvoorbeeld individuele arbeidscontracten, arbeidsongeval, arbeidsongevallen, arbeidsreglementen, chronisch vermoeidheidssyndroom, CVS, individuele beroepsopleiding, IBO, …)
•Geschillen in verband met sociale zekerheid (bijvoorbeeld pensioenen, ontslag (formule Claeys), werkloosheid, schuldbemiddeling …)
•Geschillen in verband met sociale bijstand (bijvoorbeeld sociale uitkeringen)
Collectieve schuldenregeling (sinds 1 september 2007)
•Rechtsplegingsvergoeding

(de Arbeidsrechtbank heeft exclusieve bevoegdheid voor vorderingen betreffende de
collectieve schuldenregeling)


U kunt alle geschillen die de arbeidrechtbank behandelt terugvinden in het gerechtelijk wetboek vanaf artikel 578 tot en met 583.

Deze rechtbank is niet bevoegd voor feiten die onder het strafrecht vallen; die moeten voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank worden gebracht.

Het bijzondere aan een arbeidsrechtbank is, dat naast de voorzitter – die een beroepsmagistraat is – er ook niet-professionele magistraten zetelen. Deze 'sociale rechters' of 'assessoren' zijn mensen van het terrein en komen uit vakbonden of werkgeversorganisaties.

Deze rechters in sociale zaken worden door de koning benoemd voor een termijn van vijf jaar. Sommigen daarvan zullen de werknemers (arbeiders en bedienden) vertegenwoordigen, anderen de werkgevers.

Het openbaar ministerie van de arbeidsrechtbank wordt ook wel het arbeidsauditoraat genoemd en de procureur heet in dit geval arbeidsauditeur.

Hoger beroep tegen een beslissing van de arbeidsrechtbank is mogelijk bij het arbeidshof, ongeacht het bedrag dat ermee gemoeid is.
De voorzitter van een rechtbank van eerste aanleg kan in spoedeisende gevallen tot een kort geding over gaan.

Uiteraard kunt u ook tegen een bepaalde beslissing op gebied van arbeid, sociale zekerheid etc etc een verzoekschrift indienen

Territoriale bevoegdheid van het rechtscollege betekent dat elk rechtscollege bevoegd is voor een bepaald grondgebied.


  

ARBEIDSHOVEN

Antwerpen
Bergen
Brussel
Gent
Luik
ADVOCATEN PER
PROVINCIE

 


  www.arbeidsrechtbank.be - privacy beleid & disclaimer