Arbeidsrechtbank
Schuldbemiddeling

Arbeidsrechtbanken en advocaten in België, Belgisch recht,
Arbeidshoven en advocatenkantoren

 HOME

Schuldbemiddeling

LINKSARBEIDSRECHTBANKEN

Antwerpen
Arlon
Brugge
Brussel
Charleroi
Dendermonde
Dinant
Eupen
Gent
Hasselt
Huy
Ieper
Kortrijk
Leuven
Liege
Marche en famenne
Mechelen
Mons
Namur
Neufchateau
Nivelles
Oudenaarde
Tongeren
Tournai
Turnhout
Verviers
Veurne

 


 

De wetgeving zegt over schuldbemiddeling het volgende; het voorziet in een globale (collectieve) regeling voor alle schulden van personen met een overmatige schuldenlast.

Hier gaat het om een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden af te betalen en tegelijkertijd zorgt het er voor dat u toch nog een menswaardig bestaan kan leiden.

Een aanvraag voor collectieve schuldenregeling moet worden ingeleid d.m.v. een verzoekschrift dat gericht is aan een arbeidsrechter. Deze rechter maakt deel uit van de arbeidsrechtbank (er is er één arbeidsrechter per gerechtelijk arrondissement).

Deze arbeidsrechter beoordeelt of uw verzoek toelaatbaar is. Zo ja, dan wijst de rechter een schuldbemiddelaar aan, en deze zal een aanzuiveringsregeling uitwerken. U kan de werkwijze van een schuldbemiddelaar vergelijken met een curator, maar dan voor particulieren / privé personen.

De schuldbemiddelaar heeft ook nog een controletaak en volgt daarom het uitvoeren op van alle maatregelen voorzien in de aanzuiveringsregeling. Zodra de arbeidsrechter uw verzoek heeft aanvaard en u toelaat om de procedure collectieve schuldenregeling te beginnen, zullen de uitvoeringsmaatregelen, zoals loonsoverdracht en loonbeslag, opgeschort worden voor de volledige duur van deze procedure. Het beheer van uw goederen en staat vanaf nu onder toezicht van de schuldbemiddelaar.

Een collectieve schuldenregeling brengt financiële stabiliteit en rust, doordat de overmatige schuldenlast wordt overgenomen door een schuldbemiddelaar.

De collectieve aanzuiveringsregeling kan gerechtelijk of minnelijk gebeuren:

A) Gerechtelijke regeling

Wanneer er geen akkoord wordt bereikt over een minnelijke aanzuiveringsregeling, kan de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen met een maximale duur van vijf jaar.

B) Minnelijke regeling

De schuldbemiddelaar onderhandelt in der minne met alle schuldeisers over een aanzuiveringsregeling. Indien de partijen tot een akkoord komen, wordt de regeling door een rechter bekrachtigd. Via een minnelijke regeling bepaalt de schuldbemiddelaar zelf de duur van de procedure collectieve schuldenregeling.

 


  

ARBEIDSHOVEN

Antwerpen
Bergen
Brussel
Gent
Luik
ADVOCATEN PER
PROVINCIE

 


  www.arbeidsrechtbank.be - privacy beleid & disclaimer