Arbeidsrechtbank
Arbeidsongeval

Arbeidsrechtbanken en advocaten in BelgiŽ, Belgisch recht,
Arbeidshoven en advocatenkantoren

 HOME

Arbeidsongeval

LINKSARBEIDSRECHTBANKEN

Antwerpen
Arlon
Brugge
Brussel
Charleroi
Dendermonde
Dinant
Eupen
Gent
Hasselt
Huy
Ieper
Kortrijk
Leuven
Liege
Marche en famenne
Mechelen
Mons
Namur
Neufchateau
Nivelles
Oudenaarde
Tongeren
Tournai
Turnhout
Verviers
Veurne

 


 

Er van uitgaande dat uw arbeidsongeval werd aanvaard en u wordt door de verzekeraar vergoed. Op zeker moment zal de verzekeraar uw toestand willen consolideren. Hij stelt dan vast dat uw letsels niet meer te evolueren.

Bij de consolidatie trekt de verzekeraar na of u uw geschiktheid om door arbeid een inkomen te verwerven gedeeltelijk of geheel verloren bent. Blijvende arbeidsongeschiktheid noemt men ook wel socio-economische ongeschiktheid.

Indien de verzekeraar tot de conclusie komt dat u blijvend ongeschikt bent, dan doet hij u een voorstel voor de regeling van uw ongeval.

Dat voorstel bevat de volgende elementen:

  • de beschrijving van uw letsel(s);

  • uw graad van blijvende ongeschiktheid (oftewel het percentage arbeidsongeschiktheid);

  • de consolidatiedatum (dit is de datum waarop uw letsel(s) niet meer evolueren);

  • uw basisloon (het loon dat u verdiend hebt tijdens het laatste jaar dat aan uw ongeval voorafgaat).

Voor zover u en de arts van uw keuze - dit kan uw behandelende arts zijn - het voorstel van de verzekeraar aanvaarden, brengt deze laatste uw dossier over aan het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Vervolgens onderzoekt dit Fonds of de arbeidsongevallenwet correct werd toegepast. Dit noemt men de  bekrachtigingsprocedure.

Het Fonds voor Arbeidsongevallen zal de overeenkomst bekrachtigen. Daartoe beschikt men over een termijn van drie maanden. Het Fonds bezorgt u en de verzekeraar een kopie van de beslissing.

Het Fonds kan de bekrachtiging ook weigeren als het vaststelt dat er geen overeenkomst meer bestaat tussen u en de verzekeraar, of als het meent dat de wet niet correct werd nageleefd. Dit is het geval wanneer bijvoorbeeld het basisloon niet correct werd berekend, of wanneer bijvoorbeeld de graad van ongeschiktheid ontoereikend is.  Het Fonds zal dan zijn standpunt aan u en aan de verzekeraar meedelen.

Als het FAO de bekrachtiging weigert, of als u niet akkoord gaat met het voorstel van de verzekeraar, dan kan de verzekeraar (of uzelf natuurlijk) de zaak aanhangig maken bij de arbeidsrechtbank.

De arbeidsrechtbank zal dan uw arbeidsongeval bij vonnis regelen, eventueel na een medische expertise.


  

ARBEIDSHOVEN

Antwerpen
Bergen
Brussel
Gent
Luik
ADVOCATEN PER
PROVINCIE

 


  www.arbeidsrechtbank.be - privacy beleid & disclaimer